اخذ کد اقتصادی

تعریف

شرکتها به کد اقتصادی نیازمند میباشند . چنین کدی جهت معین ساختن فعالیت یک شرکت اعم از خرید – فروش – خدمات میباشد که این کد در قراردادها و فاکتورها درج میگردد و در یافت این کد اجبار قانونی بهمراه دارد.

بررسی عملکردهای اقتصادی به طرق متفاوتی امکان پذیر می باشد. پشتیبانی از افرادی که در حوزه ی اقتصادی به فعالیت می پردازند و همچنین نظارت مستقیم بر عملکرد اقتصادی شناختی از شخصیت های فعال را طلب میکند.این شناخت از طریق اخذ کد اقتصادی ممکن می گردد.

دریافت مجوز جهت انجام فعالیت های بازرگانی و پرداخت حقوق دولت در چهارچوب امور مالیاتی و پیشگیری ازانواع رقابتها و تلاشهای ناصحیح نیز از دیگر مزیتهای این اتفاق محسوب می شود.

کاربردها

کد اقتصادی شماره ای است که بنا بر قانون وضع شده در سال ۷۳ برای اشخاص حقیقی و حقوقی که به تولید کالا و خدمات اشتغال دارند تعیین شد. به این صورت که این اشخاص باید کد اقتصادی خود را روی فاکتورهای خرید و فروش ثبت کنند. از جمله دلایل درج کُد اقتصادی روی فاکتورهای خرید و فروش محاسبه سود به دست آمده در معاملات است و بنابراین با محاسبه دقیق سودهای کسب شده مالیات ها نیز کمتر برآوردی و نظری خواهند بود و محاسبه آنها بیشتر بر اساس اسناد و مدارک صحیح خواهد بود.

علاوه براین به وسیله کد اقتصادی سازمان امور مالیاتی کشور قادر است دفاتر قانونی، فاکتورها و صورتحساب های صادر شده را به راحتی بررسی کند. اشخاص مکلف به اخذ کد اقتصادی کلیه اشخاص حقوقی که به امر تولید، مونتاژ، واردات و صادرات، توزیع هر نوع کالا و کارهای خدماتی اشتغال دارند همچنین کلیه اشخاص حقیقی که به امور فوق اشتغال داشته و دارای پروانه کسب یا کار ازمراجع ذیربط بوده و یا دارای محل فعالیت تجاری باشند و واجد شرایط اخذ شماره اقتصادی به شمار می آیند.

مدارک دریافت کد اقتصادی

مدارک دریافت کد اقتصادی با توجه به انواع حقیقی و حقوقی متفاوت می‌باشند. تفاوت کارت‌های اقتصادی اشخاص حقیقی با کارت اشخاص حقوقی در رنگ و شکل و مندرجات می‌باشد .کارت اقتصادی اشخاص حقیقی دارای عکس ۳×۲ ، تادیه کننده می‌باشد.نام ونام خانوادگی، شماره اقتصادی ، نشانی محل فعالیت تجاری و شماره حوزه مالیاتی پرداخت کننده در آن درج خواهد شد. اما کارت اقتصادی اشخاص حقوقی، اطلاعات اشخاص حقوقی وحقیقی باهم یکسان می‌باشد فقط اینکه کارتهای اقتصادی اشخاص حقوقی فاقد عکس میباشد و نوع شخص حقوقی نیز در آن درج میگردد . در صورت هماهنگی با خدمات ماشینی کارت اشخاص حقوقی بصورت لیزری صادر خواهد شد.

 • دریافت کد اقتصادی اشخاص حقیقی :
 • فرم اطلاعات هویتی
 • تصویر شناسنامه ، اصل وکپی آنها
 • تصویر شناسنامه ، اصل وکپی آنها
 • رسید بانکی
 • مجوز فعالیت یا سند محل فعالیت تجاری رسمی وغیر رسمی
 • سه قطعه عکس ۲*۳ که در صورت داشتن شماره اقتصادی آن را پشت عکس درج و در غیر این صورت مشخصات سجلی پشت آن درج می گردد.
 • همچنین فتوکپی کارت اقتصادی یا فیش کامپیوتری برای دارندگان کد اقتصادی
 • مدارک لازم برای اشخاص حقوقی :
 • فرم اطلاعات هویتی مربوط
 • آگهی تاسیس در روزنامه رسمی
 • فیش بانکی
 • فتوکپی کارت اقتصادی یا فیش کامپیوتری (برای دارندگان شماره اقتصادی )اشخاص حقوقی نیاز به عکس ندارند.
 • دریافت کد اقتصادی اشخاص حقوقی
 • فرم اطلاعات هویتی مربوط
 • آگهی تاسیس در روزنامه رسمی
 • فیش بانکی
 • فتوکپی کارت اقتصادی یا فیش کامپیوتری (برای دارندگان شماره اقتصادی )اشخاص حقوقی نیاز به عکس ندارند.