ثبت تغییرات شرکت

همواره باید آخرین تغییرات شرکت ها را در روزنامه رسمی کشور اعلام شده و در اداره کل ثبت شرکت ها به ثبت رسد. تغییراتی که در شرکت ها بوجود می آید، نیازمند ثبت تغییرات می باشند. تعریف ثبت تغییرات

منظور از ثبت تغییرات، ثبت هرگونه تغییری می باشد که در رابطه با یک شرکت بوجود می آید. از جمله تغییراتی که نیازمند ثبت در اداره کل ثبت شرکت ها می باشند عبارتند از:

 • تغییر نام شرکت
 • تغییر موضوع شرکت یا الحاق به موضوع شرکت
 • تاسیس شعبه جدیدی از شرکت
 • انحلال شرکت یا نقل و انتقال آن به اشخاص دیگر
 • تغییرات در شرکا شرکت (اضافه شدن یا کم شدن شرکا)
 • تغییر محل و آدرس شرکت
 • تغییراتی که در رابطه با حق امضا بوجود می آید.
 • تبدیل شرکت ها (سهامی خاص به سهامی عام)
 • تغییراتی که در خصوص میزان سرمایه (افزایش یا کاهش سرمایه) بوجود می آیند.
 • تغییرات مربوط به سهام شرکت (نقل و انتقال سهام)
 • تغییر در مدیران و مواد موجود در اساسنامه شرکت
 • تعیین مدیران و بازرسین شرکت
 • تغییرات در تمامی مواردی که مربوط به حوزه فعالیت شرکت می باشد، نیازمند ثبت تغییرات می باشد.
 • نکته: جهت ثبت تغییرات شرکت در رابطه با نقل و انتقال سهام شرکت به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر، نیاز به داشتن گواهی مالیاتی می باشد که در غیر اینصورت، ثبت تغییرات امکان پذیر نخواهد بود. علت ثبت تغییرات

ثبت تغییرات، شامل آخرین تحولات و بروزرسانی های شرکت می باشد که چند نتیجه اصلی را در بر خواهد داشت.

 • جلب اعتماد و رضایت مشتریان
 • جلب اعتماد شرکا و سهامداران
 • افزایش میزان اعتبار شرکت
 • در برخی موارد قانونی بعلت نیاز به روزنامه رسمی که حاوی آخرین تغییرات شرکت می باشد، جهت جلوگیری از موانع و مشکلات قانونی و کسب و کار، هر گونه تغییری که در شرکت بوجود می آید، بایستی به ثبت رسد.
 • مراحل ثبت تغییرات

مراحل ثبت تغییرات، مراحلی است که توسط شرکت مورد نظر باید طی شود که این مراحل شامل تکمیل مدارک و ارسال صورتجلسه مجمع عمومی از طریق سامانه irsherkat.ssaa.ir به اداره ثبت شرکت ها بوده و از طریق کد رهگیری پیگیری قابل پیگیری می باشد.

 • مراحلی که جهت ثبت تغییرات باید انجام شوند:
 • تصویب تغییرات توسط هیات مدیران شرکت
 • آماده سازی صورتجلسه پیشنهادی
 • تشکیل مجمع عمومی (که در برخی موارد عادی و برخی موارد فوق العاده می باشد) و اعلام تغییرات مورد نظر
 • به امضا رسیدن صورتجلسه توسط شرکا یا سهامداران شرکت
 • ارائه صورتجلسه به اداره ثبت شرکت ها
 • اقدام اداره ثبت شرکت ها جهت آگهی صورتجلسه (درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور)
 • پرداخت هزینه های اداره ثبت شرکت ها و هزینه روزنامه رسمی کشور توسط متقاضی
 • دریافت آگهی قوه قضائیه و روزنامه رسمی
 • نکته: ثبت تغییرات در اداره ثبت شرکت، مدت حدود ۱ ماه بطول می انجامد و این زمان بستگی به تعداد و نوع تغییرات شرکت خواهد داشت.
 • مدارک مورد نیاز جهت ثبت تغییرات

مدارک مورد نیاز جهت ثبت تغییرات در سامانه الکترونیکی ثبت شرکت ها بصورت زیر می باشد:

 • جهت ورود و ثبت صورتجلسه در سامانه الکترونیکی irsherkat.ssaa.ir و ثبت تغییرات، نیاز پر کردن اطلاعات و موارد زیر می باشد:
 • انتخاب استان مورد نظر و شناسه ملی، تعیین نوع شخصیت حقوقی (یکی از ۱۳ شرکت) و وارد کردن شماره ثبت شرکت
 • انتخاب نوع صورتجلسه، اطلاعات شخصی همراه با شماره ملی و تلفن تماس متقاضی ثبت تغییرات جهت اطلاع رسانی. ثبت تاریخ، ساعت شروع و پایان جلسه.
 • ثبت تصمیمات جلسه و اشخاصی که در جلسه حضور داشتند بهمراه سمت آن ها
 • در نهایت متن صورتجلسه را تایپ نموده و تایید نماید.
 • جهت پیگیری درخواست، با انتخاب صورتجلسه تغییرات و وارد کردن شماره پیگیری، قادر به پیگیری درخواست خود خواهید بود.